Energoservis CLC

Biologická ČOV pre autoumyvárne

Určená je špeciálne na čistenie odpadových vôd z autoumyvární a autoservisov s možnosťou využitia vyčistenej vody na umývanie vozidiel. Systém pracuje na prirodzenom odbúravaní ropných látok pomocou špeciálne vypestovaných kmeňov odolných baktérií.

Najväčšie výhody nášho sytému BioČOV 1000E:

biologicka cov
voda v nádržiach nezapácha, nakoľko je trvale prekysličovaná
vyčistí vody znečistené ropnými látkami, ktoré môžu byť aj emulgované šampónmi
nezaťažuje životné prostredie produkciou špeciálnych kalov
vysoká energeticka účinnosť (inštalovaný príkon IBA 0,9 kW)
minimálne nadzemné priestorové nároky (2x1 m)
► úplne zbaví prevádzkovateľa všemožných údržbových prác
netreba odvážať (a platiť) do spaľovne špeciálny odpad z flotačnej jednotky

PRÍKLAD KLASICKÉHO POUŽITIA

Biologická čov
Systém pracuje na prirodzenom odbúravaní ropných látok pomocou špeciálne vypestovaného kmeňa odolných baktérií, ktoré sú používané pri ropných haváriách. Cely systém pozostáva z Bioreaktora a usadzovacích nádrží, v ktorých dochádza k usadzovaniu kalov a k odbúraniu ropných látok ako z vody, tak i z kalov. V bioreaktore dochádza riadeným procesom k výnosu nových baktérií z lôžka a k prekysličovaniu vody, ktorá je ďalej dopravovaná do nádrží, čím sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky pre baktérie v celom objeme. "Biologický trávnik" vytvorený v celom objeme premieňa znečisťujúce látky na životnú energiu, kyselinu uhličitú a na neškodné minerálne soli rozpustné vo vode.

Tento biologicko-elektronický systém je odolný voči:

zimnému zasoľovaniu odpadovej vody
► zimným mrazom. Pri odbúravaní znečistených látok vo vode biológiou dochádza k premene na potravu pre baktérie a energiu, ktorá udržuje vodu pri teplote 6-8°C
► dlhšej nečinnosti umyvárky (do 14 dní). Pri dlhšej nečinnosti umyvárky je možné baktérie prikŕmiť špeciálnou a veľmi lacnou látkou raz za 1 týždeň